Algemene voorwaarden

Om teleurstellingen te voorkomen staan hier de voorwaarden vermeld (de kleine lettertjes)

1. Ontwerp en offerte

a) Bij eenvoudige en kleine meubelstukken is het opstellen van offertes kosteloos.

b) Bij eenvoudige en kleine meubelstukken is het ontwerpen van deze kosteloos (evenals eventuele aanpassingen, overleg, presentaties).

c) Bij grote projekten wordt een van tevoren afgesproken ontwerp- en ontwikkelingsvergoeding in rekening gebracht. Deze wordt na goedkeuring van de offerte in mindering gebracht op de totaalprijs.

d) In de offerte wordt duidelijk weergegeven: maten, te gebruiken materialen, afwerking, de totaalprijs, BTW en de te verwachten leverdatum.

2. Betaling

a) Na goedkeuring van het ontwerp en de prijs door de klant dient deze een aanbetaling te voldoen van 50% van de totaalprijs. Dit kan op rekening van Houtmeijer in Hilversum, Rabobank # NL 12 RABO 0129 7126 04, gestort worden of contant voldaan worden.

b) Eventuele aanpassingen door de klant van het meubelstuk na goedkeuring dienen door de klant bekostigd te worden.

c) Bij uitzonderlijke problemen tijdens de vervaardiging van het meubelstuk, kan Houtmeijer een toeslag in rekening brengen van ten hoogste 15% van de in 2a en 2b genoemde totaalprijs. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld. Indien de toeslag meer dan 15% van de in 2a en 2b genoemde totaalprijs bedraagt, heeft de klant het recht om de opdracht te annuleren. Houtmeijer retourneert dan de reeds betaalde gelden.

d) Zodra het meubelstuk klaar is, krijgt de klant bericht. De klant dient dan de restantbetaling. Dit kan giraal binnen 14 dagen of contant bij aflevering.

3. Levering

a) In overleg kan het meubelstuk bij de klant afgeleverd worden. De kosten worden door de klant gedragen. Deze kunnen in de totaalprijs opgenomen zijn.

b) Na betaling van het totale bedrag dient de klant het meubelstuk binnen een week op te halen, dan wel het Houtmeijer mogelijk te maken het meubelstuk binnen een week af te leveren.

4. Kwaliteitsgarantie

a) Houtmeijer zal, voor zover technisch mogelijk, het meubelstuk precies volgens de offerte maken. Eventuele kleine maatafwijkingen die geen zichtbaar effect hebben op het meubelstuk zijn altijd mogelijk.

b) Houtmeijer garandeert de juiste materiaalkeuze en de juiste constructiekeuze voor een optimaal gebruik en optimaal uiterlijk van het meubelstuk. De klant dient zich te realiseren dat hout kan verkleuren.

c) Houtmeijer garandeert bij elke meubelstuk een maximale kwaliteit qua duurzaamheid, stevigheid, afwerking, en mobiliteit van bewegende delen. De klant dient zich echter te realiseren dat hout kan werken. Dit kan scheuren, beperkingen van de mobiliteit van bewegende delen, de vlakheid van grotere delen en een algehele vervorming van het meubelstuk tot gevolg hebben.